g

شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت فیض¬آباد الشتر

محل طرح: استان لرستان، شهرستان الشتر

اهداف طرح: احداث شبکه آبیاری بارانی

مساحت شبکه: ۱۰۰۰ هکتار

منبع تامین فشار: ۳ ایستگاه پمپاژ و ۸ پمپ

مشخصات خط لوله: پلی اتیلن به طول ۲۵۰ کیلومتر و قطر ۵۰ الی ۴۵۰ میلیمتر

مشخصات کانال: بتنی به طول ۲۳ کیلومتر

نام کارفرما: جهاد کشاورزی لرستان

نام پیمانکار: شرکت پارسه اوژان گرین