دیدگاه ها و نظرات

اين مهندسين مشاور كاملاً به اصل مشتري مداري اعتقاد داشته و بمنظور ارائه خدمات بهتر به كارفرمايان و جلب رضايت آنان همواره بر كيفيت كار و مديريت زمان تأكيد داشته است. اين مهندسي مشاور ضمن ارتباط مستمر با كارفرمايان خود و اطلاع از نيازها و خواسته‌هاي آنان ، همواره سعي در ارائه خدمات منطبق با سفارش كارفرما داشته است. دريافت لوحهاي تقدير، همچنين نتايج ارزشيابي، نقطه نظرات كارفرمايان مختلف و اخذ گواهينامه های مدیریت کیفیت از سال های گذشته تاکنون گواه اين مدعا مي‌باشد.

تضمین کیفیت یکی از ارکان سیستم مدیریت کیفیت این مهندسین مشاور است که در کنار آن طرح ریزی کیفیت (با استفاده از سند رسمی طرح کیفیت پیوست) کنترل کیفیت (با استفاده از مکانیزم و فرایند بازنگری و کنترل توسط کمیته فنی) و بهبود کیفیت (با استفاده از کار تیمی، انتقال تجارب، ارائه پیشنهادهای بهبود و در قالب پنج کمیته بهبود مستمر بهره‌وری) نیز وجود داشته و مدیریت کیفیت عملا به کیفیت مدیریت تبدیل شده است. خط مشی و اهداف کیفی به عنوان چارچوب تعیین وظائف کیفیتی هر بخش(دیسیپلین) در این مهندسین مشاور محور اساسی حاکم بر ارکان سیستم مدیریت کیفیت است.